El sistema modular de fusta per a edificis d’energia zero

ENTRAMAT LLEUGER

La base del nostre sistema és un esquelet de fusta, un entramat lleuger. La fusta és el material del futur per a la construcció sense emissió de CO2. No només no emet aquest cas, sinó que l’emmagatzema. A més, és un material renovable, que torna a créixer gràcies a una producció sostenible.

 

 • Assegurem rigidesa gràcies a un tauler estructural de Kerto LVL o d’OSB3 que col·loquem a l’esquelet.
 • La nostra fusta té el certificat FSC. Així ens assegurem que provingui de boscos gestionats de forma sostenible.
 • Per als esquelets només utilitzem fusta estructural d’alta resistència (classe C18 o superior segons la normativa europea EN 338).
CO2 almacenado en la maderaMADERA: CO2 NEGATIVO
Economía circularECONOMÍA CIRCULAR

ALT NIVELL D’AÏLLAMENT TÈRMIC

Un molt bon aïllament tèrmic és essencial per a prevenir que l’energia s’escapi del nostre edifici. Per això col·loquem llana mineral de 24-30 centímetres de gruix entre els muntants.

En parets de formigó o maó l’aïllament es col·loca contra la mateixa paret, generant un gruix total molt gran. En el nostre sistema d’entramat lleuger l’aïllament dins de la paret, entre els muntants. Així aconseguim un aïllament òptim en un element compacte: una solució pràctica i econòmica.

 

 • El nostre sistema compleix amb els requisits per edificis d’energia zero i edificis d’energia quasi nul·la.
 • Parets: R >= 4,5 m2K/W
 • Sostres: R >= 6,0 m2K/W
Alto nivel de aislamientoALTO NIVEL DE AISLAMIENTO
Fresco en veranoFRESCO EN VERANO
Caliente en invierno CALIENTE EN INVIERNO

Aviat: un article sobre aïllament òptim per a edificis de consum zero.

Segueix-nos!

SENSE PONTS TÈRMICS

Els ponts tèrmics normalment es produeixen als punts on es trenca l’aïllament. Això no només suposa una pèrdua d’energia, sinó també l’aparició de la condensació.

Com que el nostre sistema és de fusta, els ponts tèrmics no existeixen. La fusta en si mateixa té una resistència tèrmica alta i és suficient per evitar la condensació.

 

 

 

Imatge: perfil térmic d’una construcció amb rajol, indicant la corrent de calor que passa pel forjat.

Sin puentes térmicosSIN PUENTES TÉRMICOS

HERMÈTIC A L’AIRE A L’INTERIOR

A l’interior el nostre sistema és perfectament hermètic. Col·loquem una làmina (barrera de vapor) i segellem totes les juntes amb cintes completament hermètiques. D’aquesta manera no hi ha conduccions d’aire de l’interior a l’exterior. Així no només evitem una possible pèrdua d’energia sinó també la condensació.

L’hermetisme és fonamental. Diversos estudis demostren que de juntes que ocupen només l’1% de la superfície es poden arribar a produir pèrdues d’energia del 36%!

Els nostres sistemes tenen un qv,10 <  0,25. Això significa que en un segon, no poden passar més de 0,25 dm3 d’aire per m2 si la diferència de pressió és de 10 pascals.

Hermético al aireHERMÉTICO AL AIRE

TRANSPIRABLE A L’EXTERIOR

Una membrana impermeable i a la vegada transpirable protegeix les parets i sostres contra la pluja i el vent.

 • L’aire humit pot sortir cap a fora a través dels microporus de la membrana. D’aquesta manera, l’interior continua estant sec i es manté aïllat.
 • La membrana té una alta resistència als rajos UV i es pot utilitzar en façanes ventilades amb obertures de fins a 20 mm.
TranspirableTRANSPIRABLE
CortavientoCORTAVIENTO
Impermeable IMPERMEABLE

PREU COMPETITIU PER LA PRODUCCIÓ AUTOMATITZADA

Fabriquem els nostres sistemes modulars en un taller en condicions controlades. D’aquesta manera podem minimitzar els errors i garantir una qualitat perfecta.

A curt termini, disposarem d’una nova línia de producció, en la qual fabricarem els nostres sistemes de forma majoritàriament automatitzada. Això ens permet oferir una qualitat alta a un preu competitiu.

 

Producción automatizada PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA

 LLEUGER

El nostre sistema modular de fusta és lleuger.

 • El transport és menys perjudicial per al medi ambient.
 • Hi ha un estalvi de material per als fonaments gràcies al poc pes del sistema.
Ligero LIGERO

INSTAL·LACIONS INTEGRADES

En col·laboració amb el teu instal·lador, podem integrar la preinstal·lació elèctrica en els nostres elements. També podem col·locar altres conductes als penells, per exemple desaigües, canonades d’aigua o de la bomba de calor.

Instalaciones integradas INSTALACIONES INTEGRADAS

IGNÍFUG

A la part interior dels nostres elements de paret hi col·loquem una o dues plaques de guix laminat reforçat amb fibres. Aquest material protegeix la fusta dels incendis.

 

 • Comportament davant el foc: Euroclasse A2-s1,0 segons EN13501
 • Resistència de la paret en cas d’incendi: 30 o 60 minuts. Es pot aconseguir una resistència de fins a 120 minuts amb mesures addicionals.
Ignífugo IGNÍFUGO
Aviat: un article sobre la seguretat contra incendis a estructures de fusta. Segueix-nos!

ALTA RESISTÈNCIA A L’IMPACTE

 

Les nostres plaques de guix laminat estan reforçades amb fibres. La resistència als impactes és excepcional.

 • Duresa Brinell > 35
 • És fàcil penjar objectes amb tacs. Pes de fins a 65 quilos per tac.
 • Superfície llisa
 • Una sola peça de fins a 3 metres d’alçada: sense juntes horitzontals.
Resistente al impacto RESISTENTE AL IMPACTO

CONTACTE

¿Vols mantenir-te al dia en la construcció sostenible amb elements modulars de fusta? Clica el botó de sota.  

© KSA Modular Building Systems S.L        Política de privacitat : fes clic aquí