ELEMENT DE PARET EXTERIOR SLS

 

Element complet, llest per a muntar a un preu atractiu. Alt valor aïllant. Hermètic a l’interior i transpirable a l’exterior. Interior ignífug, resistent als impactes i llest per a ser pintat. Proveït d’una cambra per a canonades d’instal·lacions. Opcionalment, proveït de llistons per fixar el revestiment de la façana.

ESTRUCTURA

 1. Pladur reforçat amb fibres, gruix 15 mm
 2. Cambra per a canonades aïllada de 45 mm
 3. Tauler de OSB-3, gruix 9 mm
 4. Barrera de vapor i hermètica
 5. Esquelet de fusta d’avet SLS de 38x189 mm
 6. Llana de vidre, gruix 190 mm
 7. Membrana transpirable
 8. Opcional: llistons per a la fixació del revestiment de la fusta

APLICACIONS

 • Edificis d’energia (quasi) zero (nZEB)
 • Cases passives
 • Tant per habitatges com per edificis públics i oficines

AVANTATGES

 • Ràpid
 • Lleuger
 • Excel·lent aïllament tèrmic
 • CO2 negatiu
 • Sense ponts tèrmics
 • Hermètic a l’interior
 • Transpirable a l’exterior
 • Cambra flexible per a instal·lacions elèctriques
 • Tauler interior fuerte, ignífug i resistent a l’impacte, llest per ser pintat

DIMENSIONES

 

Gruix de l’element: 286 mmm

Profunditat de cambra per a canonades: 44 mm

Altura: fins a 3 metres

Longitud: fins a 5,4 metres

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

 

Coeficient de transmissió tèrmica de l’aïllament: 0,035 W/mK

Resistència tèrmica de l’element: R > 4,5 m2K/W

Valor U de l’element: U < 0,22 W/m2K/span>

Difusió de vapor de barrera de vapor: Sd = 19 m

Difusió de vapor de làmina exterior: Sd = 0,04 m

Adequat per a construcció hermètica (qv,10 <= 0,15 dm3/s.m2)

Resistència al foc: RF30 (interior -> exterior)

Classe de foc del tauler interior: A2-s1,d0 segons EN13501-1

Classe de foc de la làmina exterior: B-s1,d0 segons EN13501-1

Tipus de fusta: Avet, classe C18 segons norma europea EN 338

Procedència de la fusta: Nord d’Europa, de boscos gestionats de manera sostenible.

Certificació de fusta: FSC

Duresa del tauler interior: Brinel 35