ELEMENT DE PARET EXTERIOR LVL

 

Element complet, llest per al muntatge. Capacitat de càrrega molt elevada. Alt valor aïllant. Hermètic a l’interior i transpirable a l’exterior. Alta resistència al foc. Interior ignífug, resistent a l’impacte i llest per a ser pintat. Proveït d’una cambra per a canonades d’instal·lacions. Opcionalment, proveït de llistons per fixar el revestiment de la façana.

ESTRUCTURA

 

 1. Pladur reforçat amb fibres, gruix 15 mm
 2. Cambra per a canonades aïllada de 45 mm
 3. Tauler de fusta LVL, gruix 27 mm
 4. Barrera de vapor i hermètica
 5. Esquelet de fusta LVL de 33x200 mm
 6. Llana de vidre, gruix 200 mm
 7. Membrana transpirable
 8. Opcional: llistons per a la fixació del revestiment de la façana

APLICACIONS

 • Edificis d’energia (quasi) zero (nZEB)
 • Cases passives
 • Tant per habitatges com per edificis públics i oficines

AVANTATGES

 • Ràpid
 • Lleuger
 • Excel·lent aïllament tèrmic
 • CO2 negatiu
 • Sense ponts tèrmics
 • Hermètic a l’interior
 • Transpirable a l’exterior
 • Cambra flexible per a instal·lacions elèctriques
 • Tauler interior fort, ignífug i resistent a l’impacte, llest per ser pintat
 • Alta resistència al foc

DIMENSIONS

 

Gruix de l’element: 286 mm

Profunditat de la cambra per a canonades: 44 mm

Alçada: fins a 3 metres

Longitud: fins a 9,6 metres

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

 

Coeficient de transmissió tèrmica de l’aïllament: 0,035 W/mK

Resistència tèrmica de l’element: R > 4,5 m2K/W

Valor U de l’element: U < 0,22 W/m2K

Difusió de vapor de barrera de vapor: Sd = 19 m

Difusió de vapor de làmina exterior:: Sd = 0,04 m

Adequat per a la construcció hermètica (qv,10 <= 0,15 dm3/s.m2)

Resistència al foc: RF60 (interior -> exterior)

Classe de foc del tauler interior: A2-s1,d0 segons EN13501-1

Classe de foc de la làmina exterior: B-s1,d0 segons EN13501-1

Tipus de fusta: Kerto LVL

Resistència a la flexió de la fusta: 50 N/mm2 (esquelet), 36 N/mm2 (tauler)

Procedència de la fusta: Finlàndia, certificat PEFC

Duresa del tauler interior: Brinel 35