ELEMENT MODULAR PER A COBERTES INCLINADES

 

Element complet, llest per muntar. Aïllament tèrmic molt elevat. Hermètic a l’interior i transpirable a l’exterior. Proveït de rastells per la col·locació de teules.

ESTRUCTURA

 

 

 1. Esquelet de fusta d’avet C24, 36 x 246 mm
 2. Fusta contraxapada d’avet finlandès, gruix 15 mm
 3. Barrera de vapor i hermètica
 4. Llana de vidre, gruix 240 mm
 5. Tauler d’OSB-3, gruix 9 mm
 6. Membrana transpirable
 7. Rastells per a la col·locació de teules

APLICACIONS

 

 

 • Edificis d’energia (quasi) zero (nZEB)
 • Cases passives
 • Tant per a cases individuals com per a cases adossades i en fila

AVANTATGES

 

 • Ràpid
 • Lleuger
 • Valor aïllant molt elevat
 • CO2 negatiu
 • Sense ponts tèrmics
 • Hermètic a l’interior
 • Transpirable a l’exterior
 • Taule rinterior atractiu d’avet finlandès

DIMENSIONES

 

Gruix de l’element: 270 mm

Longitud: Longitud: fins a 8 metros

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

 

Coeficient de transmissió tèrmica de l’aïllament: 0,035 W/mK

Resistència tèrmica de l’element: R > 6 m2K/W

Valor U de l’element: U < 0,17 W/m2K

Difusió de vapor de barrera de vapor: Sd = 19 m

Difusió de vapor de làmina exterior: Sd = 0,04 m

Adequat per a la construcció hermètica (qv,10 <= 0,15 dm3/s.m2)

Resistència al foc: –

Tipus de fusta: Avet, classe C18 segons norma europea EN 338

Procedència de la fusta: Nord d’Europa, de boscos gestionats de manera sostenible.

Certificació de fusta: FSC